در هر لحظه ... خدا با ما است...

به نام خداوندگار هستي

سلام دوستان:

قبل از هرچيز از تاخير چند هفته اخير خود پوزش مي خوام و از لطف همه شما عزيزاني كه براي من كامنت گذاشته بوديد و مرا مورد محبت خود قرار داده بوديد، تشكر مي كنم.

 

اين متن از لئوناردو بوف است:

« رسيدن به خداوند، با او بودن در تمامي ابعاد زندگي است، نه فقط در شرايط ممتازي همچون لحظات ارتباط با خدا يا نيايش. همواره بايد خداوند را تجربه كرد، به هنگام قدم زدن در جاده، تنفس هواي آلوده، به هنگام شادي، نوشيدن يك نوشيدني، به هنگام تلاش براي فهميدن متني كه در حال مطالعه اش هستيم. خداوند در همه اين ها آميخته است و هر موقعيتي براي درك او و گفتن اينكه: خدا با ما است، كافي مي باشد.»

« كليد عرفان، تلاش براي ديدن آن چيزي ست كه در پشت هر چيز نهفته است، كه پايداري و مقاومت است، باز نايستادن در سطح، و هر چيز را كه يك نماد، يك نشانه، يك آيين، يك نگاره دانستن است.»

« براي كسي كه خداوند را تجربه مي كند، جهان يك پيام عظيم است. »

نظر شما چیه؟

 

                                                          برگرفته از كتاب دومين مكتوب « پائولو كوئيلو»

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید