قالب هاي فكري

بنام خالق مطلق

سلام دوستان :ديشب يه موضوع جالبي رو خوندم .

اسم مقاله نيروي باور و اعتقاده و من

قسمت هايي از اون

رو انتخاب كردم .

اگه حيواني رو در آب بيندازيم چي ميشه؟

 اون حيوان بالاخره راه خودش رو

 پيدا مي كنه و خودش رو

 نجات ميده. حالا اگه

 يه آدمي رو كه

 شنا بلد

نيست

تو استخر

 بيندازيم چي؟

فكر مي كنين چه اتفاقي

 براش مي افته؟ حتما جواب

 مي دين كه خوب معلومه غرق

 ميشه.و لي چرا؟ چرا يه حيوان

مي تونه خودش رو نجات بده ولي

انسان نمي تونه؟ چون انسان براين باوره

كه غرق ميشه ولي اون حيوان هيچ نوع باوري

 نداره و بنابر غريزه اش شنا مي كنه.

درسته شايد عجيب باشه اما هروقت كه ما

به وقوع چيزي اعتقاد داشته باشيم،

اون مسئله اتفاق مي افته.

در اصل، «باورهاي ما

 انتخاب هامون

 مشخص

ميكنه و جهاني

 رو كه در اون زندگي

مي كنيم شكل ميده.»

فرا روانشناسان ميگن كه شايد هيچ نيرويي

قدرتمند تر از نيروي ايمان و اعتقاد وجود

 نداشته باشه، اين نيرو هم

«خلاقه» و هم

 «ويران كننده.»

ازديدگاه دانشمندان سيستم اعتقادي بشر از

 قالبهاي فكري درست شدن كه با

برداشتهاي درست يا نادرست

 ما از واقعيت

ارتباط دارن. حالا اين

قالبها فكري چي هستن؟

«قالب هاي فكري، واقعياتي انرژي مند هستن

 و قدرتهاي متفاوتي هم دارن.در واقع

بواسطه انرژي يا اهميتي كه

فرد به اونها ميده تغيير

 مي كنن.»مثلا

نيروي

عاطفه به

اونها قدرت بيشتري

 ميده. در واقع به ميزاني

كه ما آدمها دانسته يا ندانسته

به اين قالبها انرژي بديم، تاثير آن

بيشتر ميشه.

بايد گفت كه قالبها عموما در كودكي شروع به

 شكل گيري مي كنن و در طول زندگي

 با شخصيت فرد عجين ميشن.

 اما اين قالبها بطور

عمقي در

ناخودآگاه

دفن نشده ان

 و در لبه خودآگاهي

 قرار دارن و ميشه اونها

رو اصلاح كرد و بار منفي اون ها

 رو خارج كرد. يكي ا زمهمترين روشهاي

 ار بين برنده، فهم و درك اونهاست. مشاهده

 شكل گرفتن و دقت و تفكر بر اونها و نيز ديدن ميزان

انرژي مند و اثرات مثبت و منفي اونها بر زندگيمون، ميتونه

 از قدرت اين قالبها كم كنه و يا دگرگون كنه.

در نهايت بايد بگم كه ذهن انسان هدايت كننده انرژي

خلاق روح انسان، تحقق بخش قصدها و

خواسته هاي دنيوي، باطني

و معنوي اوست اما

باورهاي غلط

و محدود

كننده، منبع

انرژي خلاق رو از

 آدم دور مي كنه و

اجازه نميده كه تواناييها و

 امكانات خودش رو

آشكار كنه.

«از ماست كه بر ماست» تاييد همين موضوعه.

خوب نظر شما چيه؟ من منتظر ديدن

ديدگاههاي شما

 دوستان

 عزيز هستم.

                  برگرفته از نشريه علوم باطني شماره 1

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید