اقيانوس آگاهی

«بنام آن كه هستي ازو زندگي يافت»

«در سفر آگاهي، ذهن ابزار و

موهبتي الهي براي حركت ماست.»

آيا تا بحال در مورد آگاهي فكر كردين؟

چرا اينقدر مهمه؟ و ما براي كسب

آگاهي چه ابزارهايي داريم؟

آگاهي يه جريان مداوم حياتي و

حيات بخشه كه ما رو به كمال

مي رسونه. بخش اعظم زندگي

 و رشد ما آدمها بستگي

به ميزان شعور و آگاهي ما داره

 پس يه جريان مهمه كه

بايد بهش فكر كنيم و دانشمون

رو در اين زمينه بالا و بالاتر ببريم.

آگاهي مفاهيم گوناگوني داره

 و هر علم يا فرهنگ ويا حتي

 مكتبي، از زاويه خودشون

اون را معني كردن. شعور،

انديشه، دانش، شناخت،درك

 و فهم همگي به نوعي با

آگاهي در ارتباط هستن.

سطح آگاهي افراد با هم تفاوت

داره و هركسي در اين دنيا در

 سطحي از آگاهي زندگي مي كنه

و ارزشها و معيارهاي زندگي

 او رو تعيين مي كنه.

آگاهي يه فرايند مداوم و نامحدوده

 كه پيوسته عميق تر مي شه

 و گسترش پيدا مي كنه در واقع

توقفي نداره و بشر هم پي در پي

در مسير آگاهي قرار داره تا به تكامل برسه.

فكر در پايين ترين سطح و يگانگي

و اتصال به سرچشمه دانايي

در بالاترين سطح آگاهي قرار داره.

در واقع در والاترين مرحله

آگاهي انسان به وحدانيتي مي رسه

 كه هيچ كثرتي نمي تونه نقصي

 در اون ايجاد كنه و تو اين

 مرحله آگاهي به كمال خودش مي رسه.

انسان وارسته، هماهنگ و

همسو با طبيعت عمل مي كنه 

 و هركاري كه انجام مي ده درست

و نيكوست. عدالت و پاسايي در قلب

او ريشه مي كنه و نيروي ادراكش هرروز

 صيقلي تر مي شه و در نهايت هم به

 يگانگي مي رسه. تو اين مرحله

، شخص به هر چيزي عاشقانه

 نگاه مي كنه و در كش

با عشق همراهه و

سرور ابدي كه آرزوي

 همه ما انسانهاست همنشين

او خواهد بود.

مطمئنا هر آدمي براي رسيدن به سطوح بالاي

 آگاهي به وسايل و ابزاري نياز داره.

خداوند مهربون كه هيچوقت

 و در هيچ مرحله اي

 از زندگي انسان

 را تنها

نگذاشته و رهاش

 نكره، موهبت ها و ابزاري

 در اختيارش گذاشته تا بتونه تو

اين سفر به كمك اونها به سطوح بالاي

آگاهي برسه. مي پرسين اين ابزارها چيه؟

حتما مي گم ولي انشاالله در پست

بعدي ادامه اش را مي

 نويسم.

منتظر ديدن نظراتتون هستم.

                                      برگرفته از نشریه علوم باطنی ۱

/ 0 نظر / 8 بازدید