اقيانوس آگاهی۲

بنام يگانه زنده هستي بخش

«ذهن انسان همانند اقيانوسي است كه

فعاليت هاي آگاهانه،افكار و هيجانات

امواج سطحي آن را تشكيل مي دهند»

تو پست قبلي از آگاهي و  مفاهيم مختلف

 اون و تا حدودي از سطوح اون صحبت كردم.

 همچنين از انساني كه براي رسيدن

به سطوح بالاي آگاهي نياز به ابزاري داره 

 كه بتونه بهش تو اين سفر كمك كنه.

 اما اين ايزار چيه و چطوري ميشه ازش استفاده كرد؟

خداوند مهربون كه هيچگاه و تو هيچ مرحله اي

انسان را به حال خودش رها نكرده موهبت ها و

 وسايلي در اختيارش قرارداده تا تو اين سفر به

كمك اونها به بالاترين سطح شعور و آگاه ي برسه.

«ذهن» موهبتي الهي در اين سفر بسوي

 كمال و يگانگي ست. «ذهن» ما همانند

اقيانوسي بسيار بزرگ است، «اقيانوسي

از آگاهي و انرژي». در اعماق اين اقيانوس،

 سكوت و آرامشي عميق حكمفرماست.

امواج خروشان و سطحي اقيانوس، لايه هاي

 سطحي ذهن و عمق آرام اون مانند لايه هاي

 عميق ذهن هستند.

آب اين اقيانوس، شعور خلاق و انرژي هوشمنده

كه تمام حركات، انديشه ها، اعمال و رفتار،

احساسات، روياها، نيروهاو تواناييها و كشش ها

 از اين اقيانوس بيكران سرچشمه مي گيره،

حتي وضعيت هاي مختلف زندگي ما انسانها

 مثل سلامتي، وضع مالي، روابط و ويژگي

هاي جسمي و رواني هم از اين جهان ذهني

 ناشي ميشه. هر حركتي از هرنوع و به

 هر شكل از عمق معيني از ذهن ايجاد ميشه.

ذهن از قدرتهاي اسطوره اي خاصي

برخورداره و هرچه تمركزش

به درون بيشتر باشه وتوجه بيشتري به

 سطوح بالاتر آگاهي داشته باشه،

 در اين سفر موثرتر عمل مي كنه.

وقتي از قدرت و تواناييهاي ذهني خود آگاه بشيم،

مي تونيم ساده تر از اين قدرتها بهره مند بشيم.

فقط كافي ست جرات داشته باشيم و اين

ماشين خلاق رو بكار بندازيم و در هر لحظه

از اين موهبت خدايي بهترين استفاده رو بكنيم.

اين نكته رو هم لازمه يادآوري كنم كه

در سالهاي اخير، ذهن و فكر انسان

 مورد توجه بسياري از محققان و پژوهشگران

قرار گرفته. چرا كه بشر تمايلش براي

حركت به سمت بهترين ها و بسوي كمالست.

 با درك و شناخت كامل تر ذهن، اين ابزار

 مهم در سفر آگاهي، مي تونيم

گوشه اي از توانايي هاي فراموش شده

خودمون را به بيان در بياريم و با

بهره گيري از اون گام هاي محكمي در

مسير هدايت و حركت بسوي كمال برداريم.

 من اين متن رو با بيتي از مولانا تموم مي كنم.

اي برادر تو همه انديشه اي

 مابقي خود استخوان و ريشه اي

منتظر ديدن نظرات شما دوستان هستم.

 

                        برگرفته از نشریه علوم باطنی۱

                                                                                                           

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید