به نام خدای حی و حاضر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوستان هممومن درباره واقع بيني زياد شنيده ايم، خوانده ايم و بحث كرده ايم. خيلي ها مي گن فلان كار را كه كردي و نتيجه نداد يا نتيجه عكس داد به اين خاطر بود كه واقع بين نبودي....

اما اين واقع بيني يعني چي؟

با چند تا از دوستام داشتم درباره اين موضوع همفكري مي كردم نظراتشون متفاوت بود يكي ميگفت:

واقع بینی  یعنی اجرایی نگری

واقع بینی یعنی پایین ترین حد ممکن توانایی اون هم بدون در نظر گرفتن پیشرفت و فعال کردن حوزه های غیر فعال.

واقع بینی یعنی جمیع واقعیت های پنهان و بالقوه.

یعنی اونچه که تجربه ست و یا تجربه شده.

اما من فکر می کنم واقعیت چیز دیگه ای ست.

واقعیت یعنی :

تفکر، پیشرفت، حرکت، تحول و نوسازی و از همه مهمتر خلاقیت.

جزء نگری و کل نگری، منفی نگری و خوش نگری، ایده آل نگری، مشورت، تفکر، تجربه و پیش بینی احتمالات و تدبیر کردن برای اونها، همه و همه از اجزای واقعیت هستن.

در واقع واقعیت، چند بعدیه و باید از وجوه مختلف بهش نگاه کرد. مثل اون عمل کرد و یا تغییرش داد، اون هم تغییری واقعی.

خوب دوستان نظر شما در این باره چیه؟ آیا شما هم از واقعیت تعریفی دارین؟

                                                                         با برداشتی از نشریه حرکت دهندگان3

/ 0 نظر / 7 بازدید