دانا و نادان

به نام پروردگار هستي بخش

 

دشمن دانا كه غم جان بود                      

 

بهتر از آن دوست كه نادان بود

 

              زدانش به اندر جهان هيچ نيست               

تن مرده و جان نادان يكي است

 شايد شما هم بارها و بارها به دانايي

و ناداني فكر كرده باشين و در كتابها و

منابع ديگه مطالبي خونده يا شنيده باشين.

 همه بر اين نكته اشاره دارن كه دانايي يه

 فضيلته و صفتي بهتر و بالاتر از اون براي

 انسان وجود نداره و هميشه از دانايي به

 نيكي و برعكس از ناداني به كراهت و زشتي نام برده شده.

 حالا در اينجا از ادبيات و فرهنگ هاي مختلف در اين باره ميگم.

دانا هم داند و هم پرسد، نادان نه داند و نه پرسد

 دانا با اشاره ابرو كار كند و نادان به زخم چوگان

                                                                             ضرب المثل هاي پارسي              

از كسي كه نمي داند و نمي داند كه نمي داند

 برحذر باش، به كسي كه نمي داند و مي داند

 كه نمي داند تعليم بده، كسي كه مي داند و

 نمي داند كه مي داند را روشنش كن! از كسي

 كه مي داند و مي داند كه مي داند پيروي كن.

                                                           ضرب المثل عبري

عاقل آنچه را كه نمي داند، نمي گويئ

 و نادان نمي داند كه چه می گوید.

                                                                                ضرب المثل تركي

يك روز عاقل، به يك عمر احمق (نادان) مي ارزد.

                                                              ضرب المثل تازي

 جهالت، شب ذهني است.

                                                             ضرب المثل استراليايي

جهالت، شب روح است، شبي كه نه ماه دارد و نه ستاره.

                                                               ضرب المثل چيني

عاقل در اول انجام مي دهد، همان كاري را

كه نادان در آخر انجام مي دهد.

                                                                ضرب المثل هندي

ظلمتي مانند ناداني وجود ندارد 

                                                                 ضرب المثل مصري

اگر كور( نادان)، كور را هدايت كند هردو در گودال می افنمد.

                                               .                    كتاب مقدس

نابينا(نادان) و بينا(دانا) مساوي نيستند

همان گونه كه تاريكي و روشني يكسان نيست.                                                  

قرآن كريم، سوره فاطرآيه19

 ناداني ريشه هر بدي است.

 نادان مرده اي ست ميان زندگان.

                                                                  حضرت علي(ع)

خوب دوستان آنچه كه در اين ميان از اهميت

 خاصي برخورداره، تفاوتي اساسي است كه

 بين دانا و نادان وجود داره درست مثل اينكه

در دو دنياي جداگانه از هم هستندو هيچ وجه

 تشابهي هم ندارن. دو جهان جدا ازهم و دو سرنوشت مختلف. 

  نظر شما چيه؟

/ 0 نظر / 557 بازدید