!!!!!!! استعدادهای ويژه !!!!!!!

به نام خداوندگار هستي

سلام دوستان:

اين بار مي خوام كمي با هم در مورد پديدهاي غير متعارف و تا حدودي ناشناخته بخصوص توانمنديهاي خاص انسان گپي بزنيم. اميدوارم كه اين مبحث هم مورد توجه شما قرار بگيره.

فراروانشناسي:

هميشه روبه رو شدن با پديده هاي غير قابل توضيح، تخيل بشر رو به چالش واداشته است. همه ما داستان هايي را از پديده هاي غير متعارف خارق العاده كه در ارتباط با آگاهي بشر بوده اند، شنيده ايم. اين پديده هاي غير متعارف كه بيشتر با عنوان فراعادي، عرفاني، روحاني و... از آنها ياد مي شود، جزء جدايي ناپذير تجربه بشر شده اند. شاخه اي از اين دانش كه به مطالعه چنين پديده هايي اختصاص يافته، علم «فراروانشناسي» است و تقريبا جايگاه خود را در علم نوين آگاهي، تثبيت كرده است. پبشگامان اين رشته كه هريك به شيوه اي متفاوت و با درجات مختلفي از موفقيت، فراروانشناسي را به عنوان يك علم تثبيت كردند، دانشمنداني مانند جوزف بنكس راين، ويلهلم تنهاف، هانس بندر، اميليو سرواديو بودند كه تمامي تحقيقاتشان جنبه بين المللي بود و به محققان اجازه مي داد كه چشم به مرزهايي فراسوي آينده بدوزند.

لازم به ذكر است كه امروزه فراروانشناسي به صورت يك علم در دانشگاههاي معتبر امريكا و اروپا تدريس مي شود و به محققان اين دوره فرصت كامل تحقيقات در زمينه هاي گوناگوني مانند مشاهده از دور، تله پاتي، تاثيرگذاري، روشن بيني، پيش آگاهي و... را داده شده است.

برخي از افراد داراي قابليتها و استعدادهايي هستند كه به رغم غير معمول نبودن ماهيت آنها نسبت به افراد معمولي از كيفيت يا سرعت بسيار متفاوتي برخوردار است. به نمونه هايي از اين موارد اشاره مي كنم.

 

استعدادهاي ويژه:

موزارت آهنگساز و نوازنده معروف آلماني كه در سه سالگي قادر به نواختن پيانو و از پنج سالگي به بعد قادر به تصنيف قطعات پيچيده و سمفوني بود، در نوجواني، طي مراسمي مذهبي كه سالي يك بار در واتيكان اجرا مي شد، توانست تنها با يكبار شنيدن قطعه موسيقي مخصوص اين مراسم، آن را بطور كامل و با همه ريزه كاري هاي ظريفش بنوازد. با آن كه اجراي اين قطعه در مكانها و زمانهاي ديگر ممنوع بود، پاپ به او اجازه داد كه هروقت كه مي خواهد اين قطعه را اجرا كند.

 ادامه دارد....................

منتظر ديدن نظرات شما ياران عزيز هستم.

 

                                                                 برگرفته از كتاب پديده هاي انرژي زايي و رديابي نشانه هاي روح زايي

 

/ 0 نظر / 32 بازدید