منشا فکر

بنام خدا

 

منشا فکر، همان ذهن کیهانی است. این خداست که به فکر خلق کردن افتاد.

از آن پس «فکر» بوجود آمد.تا زمانی که ذهم وجود دارد، افکار هم وجود دارند.

 ذهن چیزی به غیر از مجموعه افکار نیست و حتی اندیشه حرکت بسوی مرتبه ای عاری از فکر خود هم، خودش یک فکر محسوب می شود.

افکار را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اول، افکاری که به تفکر و اندیشه بر آنها حالت اضطراب و پریشانی ایجاد می شود، مثل زمانی که به یک کار سخت و جدی مشغول هستید.

دوم، افکاری که باعث آرامش و راحتی و نشاط شما می شوند، مانند زمانی که مشغول بازی هستید.

نباید سعی کرد که از دست همه افکار خلاص شد. مادر صدد این هستیم که فقط افکار درست داشته باشیم، افکاری که ذهن را پریشان نمی کنند.

خوب دوستان نظر شما چیه؟

بنظر شما چکار کنیم تا فکرمون موجب پریشانی ذهنمون نشه؟

منتظر دیدن نظرات شما هستم.

                                                                                                                                     

                                                                                                     با برداشتی از کتاب تعالیم معنوی1

/ 0 نظر / 14 بازدید