روزهای زیبای بهاری به تندی در گذرند.هوای خوش بهاری،بارانهای بهاری، قوس وقزح، گلهای خوشبو و سبزی درختان،همه دارای نشانه وپیام هستند.پیامی که میگوید،نگاه کن وهوشیار باش.نشانهای که مارا متوجه خالق یکتا میسازد. میگویند «ببین» همه چیز زنده است،درجریان ودر حرکت،درروند رشد وتکامل، درجهت بیداری وبیدار شدن وبیدار ماندن....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روح زنده است،...عشق زنده است،... اندیشه وکلام ما روح دارند و زنده اند... وهمه اینها از خداوند نشات میگیرد که اگر چيزي روح نداشته باشد و زنده نباشد هيچ هست و پوچ...

دیدن یکی از نشانهها، فکر زنده است. اندیشهای که در حرکت به سوی کمال و رشددرونیست  و ذهن را بیدار و روح را بارور میکند...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید