خلاقيت

به يگانه خالق جهان هستي

عزيزان سلام: 

اين بار مي خوام در مورد خلاقيت بگم.

در مورد چيستي خلاقيت تعريفها و تعبيرهاي

 زيادي شده و محققين و متفكرين زيادي در باره اش

صحبت كردن، اما هنوز يه تعريف جامع و كامل از خلاقيت نشده .

محققي به نام ئي. پال تورنس تعريف هاي جالبي

از خلاقيت ارائه داده كه فكر كردم شايد

خوندنش براي شما هم جالب باشه.

اوگفته:

خلاقيت، عميق تر كندن است.

خلاقيت، خط زدن اشتباهات است.

خلاقيت، خارج شدن از پشت درهاي بسته است.

خلاقيت، صحبت كردن و گوش كردن به يك گربه است.

خلاقيت، ميل به دانستن است.

خلاقيت، آواز خواندن با نت هاي خويش است.

خلاقيت، ساختن قصرهاي شني است.

خلاقيت، وصل كردن به دوشاخه پريز است.

خلاقيت، وارد آبهاي عميق شدن است.

خلاقيت، خوش بودن است.

خلاقيت، دست دادن با آينده است.

تورنس تعاريف كاربردي تري هم داره كه

 درك بهتري رو حاصل مي كنه:

خلاقيت، ساختن قصرهاي شني و

سپس ساختن قصرهاي واقعي است.

خلاقيت، مطالعه كتاب 20000 فرسنگ

زير درياي ژول ورن، و بعد ساختن يك شهر زير دريايي است.

خلاقيت، تخيل آنچه در كره ماه وجود دارد و

سپس رفتن به آنجا و بهره جويي از آن است.

خلاقيت، سير در ابرها و سپس سكونت در آن است.

خلاقيت، درك استعدادهاي بالقوه يك كودك و

 سپس كمك به كودك براي به فعل در آوردن آنهاست.

و

خلاقيت، تشكيل تصويري از آينده و سپس حل مسئله آينده است.

خوب دوستان نظر شما چيه؟ آيا شما هم تعريفي از خلاقيت دارين؟

منتظر ديدن نظرات و تعريف شما از خلاقيت هستم.

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید