در این جهان لایتناهی همه چیز زنده و در حرکت است. همه چیز و همه کس در تلاش و در حرکت‌اند...برایرسیدن به رشد و کمال...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در قوانین این جهان و حتی جهانهای دیگر یک اصل مهم وجود دارد وآن اصل...هماهنگیست...هماهنگی با هستی و کائنات،هماهنگی با طبیعت، هماهنگی با انرژیهای موجود،هماهنگی با ارتعاشات روحی یکدیگر...

ودرنهایت هماهنگی با خدای یگانه...اما چگونه؟...

آیا میشود با به جریان انداختن اندیشه زنده به این اصل مهم نزدیک شد؟...

من که میدانم  همه چیزم از اوست،فکرم، ذهنم، قلبم،ارادهام و...

و ميدانم كه قصد ونیتم برای هر کاری وهر چیزی ميبایست«او»باشد ونهایت هر تفکری «او»ست...که اگر نباشد، بیمعنا و پوچ میشود هر چيز...

وقتی «او» در ذهن ودر قلبم باشد، همه چیز نورانی وزنده و پر محتوا میشود. چرا كه«او»حی و زنده است...

و وقتی که فکرم از «او»ست،پس کلامم هم از «او»ست، كلامي خلاق و پر«روح».

 

/ 0 نظر / 12 بازدید