!!!!!! پيش آگاهی !!!!!!

بنام آن كه هستي از آن اوست

در پست قبل از استعدادهاي ويژه كه در اصل توانمندي و قابليتي است كه در برخي افراد بطور متفاوتي آشكار ميشه، صحبت كردم و نمونه اي هم از موزيسين معروف آلماني موزارت را آوردم. حالا ادامه مطلب و دو نمونه ديگر را كه مي دانم حتما براي شما هم جالب خواهد بود، مي گويم.

1) در سال 1850 يك برده سياهپوست نابينا به نام «تام وبكينز» در مزرعه در امريكت متولد شد. او هيچگاه پيانو را به چشم نديده بود ولي قادر بود هر آهنگي را پس از بكبار شنيدن عينا تقليد كند. اين استعداد او در مورد پيچيده ترين قطعات موسيقي نيز وجود داشت. تام در سال 1880 به اروپا سفر كرد و با نواختن پيانو، حيرت موسيقي شناسان آن دوره را برانگيخت.

2) در دهه 1960، روان شناسي امريكايي به نام «ويليام هوروتيز» يك جفت دو قلو بنام هاي «جرج و چارلز» را مورد بررسي قرار داد. اين دو، استعداد شگرفي در تعيين روزها در گذشته و حال و آينده را داشتند. اگر به آنها گفته مي شد كه 30 سپتامبر 3048 چه روزي خواهد بود، آنها سريعا تعيين مي كردند كه اين تاريخ چه روزي از هفته خواهد بود. اين دو نفر هيچگونه محاسبه اي براي پاسخ هاي خود انجام نمي دادند.

« پيش آگاهي»

« وينستون چرچيل» نخست وزير انگليس گاهي اوقات كشش هاي دروني خاصي براي انجام بعضي اعمال در خود احساس مي كرد. در حين جنگ جهاني دوم، يك روز غروب، او وزير كشور را براي صرف شام دعوت كرد. در آن هنگام لندن مرتب بمباران مي شد. به ناگاه نخست وزير به آشپزخانه رفت و به آشپز گفت، فورا غذا را به پناهگاه ببر و همان جا بمان. چند دقيقه بعد بمبي در كنار خانه به زمين افتاد و آشپزخانه منفجر شد.

ذكر اين مطلب ضروري است كه پيش آگاهي هم نوعي توانمندي است كه شخص مي تواند بطور آگاه يا در بسياري موارد بطور ناخود آگاه اتفاق يا حادثه اي ( خوشايند يا ناخوشايند) را درك كند و از وقوع آن آگاه شود.

 ادامه دارد.........

خوب دوستان اميدوارم كه براتون جالب باشه. منتظر ديدن نظرات شما هستم.

                                              برگرفته از كتاب پديده هاي انرژي زايي و رديابي نشانه هاي روح زايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید