«هنگامی که دیواره های سد فرو ریزند، آب از هر سویی به بیرون فوران می کند. همین طور وقتی موانع بی قراری و توهم کنار روند، آگاهی انسان تا لایتناهی گسترده می شود و در حضور فراگیر روح محو می گردد».

 

/ 0 نظر / 6 بازدید