خبر جدید

ظاهرا بستن نشريات همينطوري ادامه داره اين طوري كه شنيدم نشريه هنرهاي زيستن را هم بسته اند من واقعا فكر مي كنم كه اسم همين نشريات ملاك موضوعي شون باشه! عجيبه كه نشرياتي مثل جن و فال و فال گيري و شيطان پرستي و ... همين طوري ريخته.

چه ايرادي داره كه مردم به جاي اينكه بدونن كدوم هنرپيشه همسر كدوم يكيه؟ يا اينكه بدونن چطور مي شه از فال قهوه بهترين نتيجه را گرفت و ... يك كمي هم درباره خودشون بدونن آخه چقدر ديگرا چقدر ديگران...

/ 0 نظر / 6 بازدید