جریان زنده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در این دنیای بزرگ به هر چیز که نگاه می کنی، زنده ست و جان داره.طبیعت، حیوانات و آدمها. همه در حرکت و فعالیت هستند.انرژی ها سیال و و در حرکتند. جریان نور زندهست، عشق هم زنده و جاودان  است. افکار ما هم يك جريان زنده هستند و مثل همه موجودات زنده، در حرکت و تکامل، از یکی به دیگری منتقل میشود، گاهی حتی با افکارمان با هم سخن می گوییم. در واقع این فکر ماست که از طریق کلام ما خلاق و بارور میشود. این جریان زنده تفکر و اندیشه هم مثل سایر جریانات هستی، باید همیشه زنده و خلاق و آزاد باشد.

دروغ دورویی و خرافات ناشی از یک فکر مرده و یک انسان مرده است.

از نظر شما يك جريان زنده به چه معناست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید